Workshop

‘Hád ik maar eens een saaie dag’

Net als in voorgaande jaren wordt er in workshops dieper ingegaan op de deelrapporten De Staat van de Leraar en De Staat van de Schoolleider. Hoe ervaart de leraar zijn professionele ruimte? En hoe brengen we schoolleiders uit verschillende sectoren met elkaar in contact?

De redactieleden van de Staat van de Leraar waren het al vrij snel eens over de hoofdvraag van hun onderzoek: Wat is er nodig om de professionele ruimte die leraren al dan niet ervaren een impuls te geven? Ze ondervroegen in totaal 279 leraren uit 25 lerarenteams en verschillende sectoren. 

De leraren werd gevraagd naar hoe ze zichzelf zien: als innovator, achterblijver of misschien ergens ertussenin? In de zaal blijkt meer dan de helft zichzelf als innovator te zien. In het onderzoek liggen de verhoudingen iets anders: 31 procent ziet zichzelf als innovator, een kwart als vroege voorhoede en 35 procent ziet zichzelf als vroege meerderheid. Slechts 2 procent noemt zichzelf een achterblijver. "Het mooie van dit resultaat is, is dat een grote meerderheid van de leraren vooruit wil en niet wil afwachten", zegt Martijn van Schaik, een van de redactieleden. 

De eigen lespraktijk
De zaal krijgt een stelling voorgelegd: ‘Professionalisering moet gaan over de eigen lespraktijk’. Er ontstaan al meteen onderlinge gesprekken. "Ik ben het hier wel mee eens", vangen we op. "Als het te algemeen wordt gaan de hakken in het zand, als het echt wordt toegesneden op een vak of sectie wordt het pas interessant voor leraren." 

Ook een ander is groot voorstander van de stelling. "Want dan is de kans op gedragsverandering het grootst. Als je het op basis van je eigen lespraktijk doet, kun je het meteen daarnaartoe vertalen." Een derde: "Ik heb 17 jaar training gegeven in het voortgezet onderwijs, van hele algemene cursussen tot trainingen toegespitst op bijvoorbeeld taal. Ik merk dat als een training voor de hele school is, het echt sleuren en trekken is. Men wordt enthousiast als het een sectietraining is." De spreekster mist in die specifieke trainingen echter de helikopterview. "Er wordt vaak gekeken naar wat leuk is, maar dan ontbreekt er een bredere visie op professionalisering." 

Een iemand is het niet eens met de stelling. "De kracht van een goede leraar is ook dat hij kan bijdragen aan de ontwikkeling van de school als geheel, bijvoorbeeld door een opleiding te volgen tot coach. Dan ben je dus niet direct bezig in je eigen lespraktijk, maar draag je wel bij aan professionalisering van de hele school."  

‘Dit is echt een beroep’
Als we halverwege binnenvallen bij de Staat van de Schoolleider wordt daar in groepjes gepraat over verschillende stellingen die op tafel liggen. ‘Bied de schoolleider ontwikkeltijd’ is er een, en ‘Met een register laat je zien: dit is echt een beroep’. 

De verschillen tussen schoolleider zijn in het primair en voortgezet onderwijs komen ter sprake en ook de soms nog missende verbinding tussen beide sectoren. "Er is vaak wel een goede overdracht vanuit groep 8, maar het ontbreekt nog aan inhoudelijke aansluiting", vangen we op. Er wordt geconstateerd dat er relatief veel ontwikkeltijd is voor de schoolleider in het voortgezet onderwijs en maar weinig voor die in het primair onderwijs. Aan een andere tafel verzucht een schoolleider: "Ik heb weleens op scholen gewerkt met weinig problematiek, maar dat vond ik saai. Nu denk ik echter weleens: hád ik maar eens een saaie dag." 

Kwartiertje fietsen
Naast de resultaten van het onderzoek naar de staat van de schoolleider presenteren, wilde de redactie vandaag vooral gebruiken om schoolleiders uit verschillende sectoren met elkaar in contact te laten komen, vertelt de workshopleider als iedereen de zaal verlaat. "Wat je daaraan hebt, vertelde een van de redactieleden aan het begin van de workshop. Jasper zei dat zijn school op 15 minuten fietsen ligt van die van Harold, een ander redactielid, maar dat ze nooit zo intensief met elkaar in contact waren gekomen als ze niet aan dit rapport hadden moeten werken. Dat had hij jammer gevonden, want ze hebben nu al heel veel van elkaar geleerd." 

Voeg toe aan selectie