Interview

“Ik ga opgewekt naar huis”

Arnold Jonk is plaatsvervangend inspecteur-generaal van het onderwijs. Hij woonde workshops bij en sprak de hele dag door met mensen.

Hoe kijkt u terug op deze dag? 
“Vandaag heb ik in de wandelgangen veel gehoord dat me aan het denken heeft gezet. Fascinerend vond ik het moment dat de aanwezigen van een workshop schooladvies mochten geven op basis van een profiel van een leerling. Die had een lage motivatie. Een deel van de aanwezigen zei: ‘Motivatie is heel belangrijk dus ik schat mijn advies voor hem niet zo hoog in.’ Het andere deel zei: ‘Nou, als zijn resultaten nu al zo goed zijn, zonder die motivatie, dan heeft hij veel potentie.’ Dat was bijzonder om te zien, dat mensen zo verschillend beoordelen. Het leert mij vooral dat je met elkaar in gesprek moet blijven.”

Wat viel u verder op?
“Het gaat in de wandelgangen veel over de lerarentekorten. Eigenlijk is er geen gesprek waarin het niet voorkomt. Het is urgent. Wat mij is opgevallen tijdens de totstandkoming van De Staat van het Onderwijs is dat de leerlingen in verschillende niveaus heel weinig van elkaar verschillen. Dus havisten verschillen niet zoveel van vwo’ers. Dan kun je je afvragen of we al die niveaus eigenlijk wel nodig hebben? Dat zijn interessante dingen om over na te denken.”

Waar hoopt u op? 
“Het zou voor ons als inspectie vreselijk zijn als mensen zeggen: “wat is dit voor flauwekul waar jullie het vandaag over hebben?” Ik heb de indruk dat dit niet het geval is. Gelukkig. We moeten aan dit soort vraagstukken blijven werken. Voor vandaag hoop ik dan ook dat mensen die met dezelfde onderwerpen bezig zijn, elkaar hebben leren kennen. Ik zie de toekomst positief in. Ik ga altijd opgewekt naar huis na dit soort bijeenkomsten.” 

Voeg toe aan selectie