Interview

Verschillen op schoolplein al te zien

Inge de Wolf is projectleider van de Staat van het Onderwijs en deeltijd hoogleraar. We spreken Inge aan het begin van de dag.

Is het weer zo’n heftig rapport, net als vorig jaar?
"Misschien wel. Vorig jaar dachten we dat het Nederlandse schoolsysteem heel goed was voor gelijke kansen. Dat bleek niet het geval. Daarom zijn we afgelopen jaar nog weer dieper gaan kijken. De verschillen tussen scholen blijken groot. Ook als de leerlingenpopulatie vergelijkbaar is. Er zijn onder meer grote verschillen in leerprestaties en kwaliteit. In het voortgezet onderwijs blijkt dat Nederland daarbij zelfs koploper is in Europa. Daar ben ik wel van geschrokken. Dit geldt voor heel Nederland, en de grootte van de school of de denominatie maakt daarbij niet uit.
Bij scholen die een schoolplein delen zijn de verschillen soms zo zichtbaar, dat als de leerlingen komen aanlopen, je al weet welke leerlingen door welke deur naar binnen gaan. Ook zien we steeds meer overbelaste scholen en grotere lerarentekorten. Dat laatste wordt nu urgent.''

Er zijn onder meer grote verschillen in leerprestaties en kwaliteit. Ook als de leerlingenpopulatie hetzelfde is. 

Uniek is de grote variatie binnen ons onderwijs, toch?
''Klopt. In Nederland hebben scholen, schoolleiders en leraren veel autonomie en daardoor is er veel variatie. Dat is mooi. En daar is Nederland uniek in. Ouders kunnen uit veel verschillende scholen kiezen. De keerzijde daarvan zijn de grote verschillen. Wij vragen ons of ouders zich bewust zijn van die verschillen en of ze hun schoolkeuze daarvan laten afhangen. Dat zou zichtbaarder mogen zijn.''

We zien dat sommige zwakke scholen na een externe prikkel ineens als een raket in de goede richting groeien. 

Wat hoopt u dat er vandaag gebeurt?
''We hopen met deze dag dat bestuurders en schoolleiders gaan nadenken over de grote verschillen en met elkaar in discussie gaan. Ook hopen we dat schoolleiders gaan nadenken over wat hun ambitie is. Nu is dat ambitieniveau doorgaans vrij laag.
We laten vandaag ook voorbeelden zien van scholen die het geweldig doen. We zien dat sommige zwakke scholen na een externe prikkel ineens als een raket in de goede richting groeien. Dat kan een voorbeeld zijn voor andere scholen. Daarom hopen we dat niet alleen leraren bij elkaar in de klas kijken, maar scholen ook bij elkaar gaan kijken." 

Voeg toe aan selectie