Vragenrondje

Bij de ingang

Bij de ingang ontvangen de bezoekers een gelukskoekje met daarin een speciale boodschap. Welke vraag krijgen ze voorgelegd en wat is daarop hun antwoord?

Wat vind je belangrijk in het onderwijs?

“Ik vind het heel belangrijk dat er meer tijd en aandacht is voor de kinderen. Minder toetsen is een eerste stap: het levert vooral veel administratie op. Wat heb je daaraan? Beter kun je kijken naar hoe een kind zich ontwikkelt door goed te observeren. Door een groeilijn te laten zien van hoe een kind zich kan ontwikkelen.”

Nienke Varkevisser
onderwijsonderzoeker NHL Hogeschool

Hoe ziet jouw ideale school eruit?

“Als ik zo om me heen kijk dan zie ik vooral een hoge werkdruk en te grote klassen. Het gevaar dreigt dat voor de leerlingen zélf te weinig aandacht is. Mijn moeder bijvoorbeeld werkt als leerkracht in het onderwijs en ook zíj ervaart dat de klassen te groot zijn, met bovendien veel administratie aan het einde van de werkdag. Volgens mij kun je beter je tijd besteden aan andere zaken, zoals het gedegen voorbereiden van een nieuwe les. Veel belangrijker.”

Anna Fardau Schukking
student Meertaligheid Rijksuniversiteit Groningen

Wat vind je belangrijk in het onderwijs?

“Als taalkundige houd ik me bezig met de visie op taal in het onderwijs. Wat mij betreft moet taal de noodzakelijke aandacht krijgen in het onderwijs. Het gaat om het wederzijdse begrip voor de taal van elk verschillend kind, of dat kind nu van oorsprong Engels, Fries of Turks is. Kinderen moeten vrij zijn hun eigen cultuur te uiten via hún taal. Laat ze eens uitleggen wat huis betekent in het Arabisch. Het gaat niet alleen om het leren van een taal, maar óók om de cultuur erachter.”

Nienke Jet de Vries
beleidsmedewerker Taal en Onderwijs Provinsje Fryslân

Naar welke workshops ga je?

"Ik ga naar de Staat van de Schoolleider en naar de Staat van de Leerling. Ik ben zelf directeur van een school en ik vind het bijzonder dat in een van de workshops het kind centraal wordt gesteld. Ik ben er zelf ook van overtuigd dat dat vaker moet gebeuren. Het werkelijke onderwijs begint ermee dat je elk kind dat aan je wordt toevertrouwd, bedient. Elk kind moet gezien worden. Pas daarna komt de klas, en daarna de school."

Khalid Moumouh
directeur van basisschool Al Iman in Almere

Wat zou het eerste zijn dat je zou doen als minister van Onderwijs?

"Ik zou me, natuurlijk ook met het oog op mijn huidige rol, hard maken voor het internationale onderwijs. Daar is in de afgelopen jaren veel geld weggehaald. Daartoe zou ik direct contact leggen met de ministers van Economische Zaken en Justitie. Met die eerste omdat hij moet snappen dat internationaal onderwijs van groot belang is voor het vestigingsklimaat van bedrijven en met die tweede omdat het IND onder diens bewind valt. We hebben leraren van buiten de EU nodig, omdat we ook veel kinderen van buiten de EU hebben."

Hans ’s-Gravesande
secretaris Stichting Internationaal Onderwijs

Naar welke workshops ga je?

"Ik bezoek geen workshops, maar verzorg er zelf een: ‘au, mijn school personaliseert’. Wij hebben op onze school die personalisering met het hele team ontwikkeld. Eén van de uitkomsten is dat onze leerlingen voor 50 procent hun rooster zelf bepalen. Leraren, leerlingen en ouders zijn enthousiast en het aantal aanmeldingen voor onze school stijgt. Ik vind het belangrijk om onze ervaringen te delen, omdat wij zelf ook overal kennis vandaan hebben gehaald. Daarnaast hoop ik zelf ook nog met nieuwe ideeën naar huis te gaan; daar vraag ik in de workshop expliciet om." 

Eric Lippold
directeur SG De Nieuwe Veste
Voeg toe aan selectie